1 2 3

Specjalnością firmy Inconex jest integrowanie i motywowanie ludzi w zespołach poprzez imprezy firmowe i warsztaty szkoleniowo-integracyjne. Angażując pracowników w twórczą współpracę podczas naszych oryginalnych projektów pomagamy im lepiej się poznać i zrozumieć. Staramy się wydobyć z ludzi ich naturalną motywację wewnętrzną do realizacji wspólnych celów oraz zbudować atmosferę zaufania w zespołach. Wynikające z naszych projektów usprawnienie współpracy i komunikacji pomiędzy ludźmi prowadzi w efekcie do podniesienia efektywności działania ludzi w zespołach.

Integracje aktywne

Integracje aktywne

Scenariusze przygodowe, gry terenowe, wyjazdy sportowo-rekreacyjne, gry miejskie, aktywności ekstremalne

Gry symulacyjne

Symulacyjne gry szkoleniowe, symulacje projektowe z wykorzystaniem metodyki Prince2, gry planszowe 

Integracje kreatywne

Warsztaty taneczno-muzyczne, kręcenie filmów i animacji, warsztaty kulinarne, projekty artystyczne

Warsztaty zespołowe

Firmowe warsztaty moderowane, szkolenia interaktywne, nauka przez doświadczenie, koła jakości

Integracje wieczorne

Wieczory tematyczne, pokazy, koncerty, biesiady, imprezy firmowe, wieczory z kulturą, degustacje

Projekty rozwojowe

Systemowe badanie efektywności pracowniczej bazujące na metodologii Human Performance Improvements